نام هنرمند: ابی
نام قطعه: شکار
نام آلبوم: خلیج
نوع فایل: MP3